کتاب هفدهمین روز

کتاب هفدهمین روز ، کتابی چندرسانه‌ای از نحوه‌ی تشکیل گردان موشکی و آغاز خودکفایی ایران در تأثیرگذارترین و بازدارنده‌ترین سلاح جنگی است. کتاب هفدهمین روز کتابی روایی و مستند از سه سالِ اول تولد یگان موشکی ایران. روایاتی کوتاه و پیوسته از روزهایی که امید و ناامیدی به هم گره خورده بودند تا مهم‌ترین تقدیر را در تاریخ دفاعی ایران به تصویر بکشند.

این کتاب علاوه بر محتوای متنی، محتوایی همچون فیلم، تصویر و صوت را نیز شامل می‌شود.

محتوایی که مخاطب از طریق نرم‌افزارهای کُد خوان می‌تواند به آنها دسترسی داشته و به محتوایی مجزا از متن کتاب دست پیدا کند.

هفدهمین روز همچنین با داشتن پیوست فنی در انتها، به بررسی و توضیحات اختصاری واژه‌ها و اصطلاحات فنی کتاب و معرفی تجهیزات، همراه با تصویر پرداخته است.