tehranimoghaddam

پدر موشکی ایران

شهید تهرانی مقدم

سردار شهید تهرانی مقدم – پدر موشکی ایران

شهید تهرانی مقدم (شهید طهرانی مقدم ) پدر موشکی ایران ،  آبان سال 1338 در تهران متولد شد. شهید طهرانی مقدم ، از بنيانگذاران اصلی صنايع موشكی جمهوری اسلامی ايران و بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس بود.  آغاز جنگ او را به سمت مرزهای جبهه کشاند. تلاش و ابتکارتش، او را به فرماندهی توپخانه‌ی سپاه رساند. او پس از مدتی به خاطر لیاقتی که از خود نشان داد، به عنوان فرمانده اولین یگان موشکی ایران معرفی شد. فرماندهی در این راه برکات زیادی را برای ایران رقم زد. روحیه امیدواری و تلاش‌های شهید طهرانی مقدم موجب خودکفایی و تولید ایران در بخش موشکی شد.

شهید طهرانی مقدم پس از جنگ وارد حوزه تحقیقات و توسعه فعالیت‌های موشکی شد و مسئولیت سازمان جهاد خودکفایی سپاه را بر عهده گرفت. در دوران پس از جنگ ایران و عراق، شهید تهرانی مقدم وظیفه مدیریت بر پروژه ساخت چند موشک را در واحد موشکی سپاه برعهده داشت، بدین خاطر برخی از همکارانش به او لقب پدر موشکی ایران دادند. سرانجام او پس از 28 سال فعالیت در زمینه موشکی، در آبان ماه سال 90 بر اثر انفجار زاغه مهمات در پادگان مدرس در شهر ملارد به همراه 16 نفر از هم‌رزمانش به شهادت رسید.