پیوست کتاب

کتاب هفدهمین روز > پیوست کتاب

نامه محسن رضایی به امام

پس از 17 روز تلاش بی وقفه گروه موشکی ایران در امر خودکفایی، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، گزارشی از نحوه راه اندازی سیستم موشکی ایران برای امام ارسال کرد و در آن به شرح خرابکاری لیبیایی ها و تلاش شبانه روزی جوانان ایرانی پرداخت.

  نظر 1124
کتاب هفدهمین روز

زنگ موشک

  نظر 1004

نامه سفیر ایران به سازمان بین‌الملل

  نظر 978

تلاش ناکام

  نظر 937

زخم سرمای اسفند

افراد گروه 40 و 41 از نیروهای جدید سپاه بودند. نیروهایی که تا قبل از اولین پرتاب هیچ کدامشان نمی دانستند برای چه و از چه چیزی در حال مراقبت و نگهداری هستند. افرادی که بعدها دوره های آموزششی تخصصی موشک دیدند و در پرتاب ها به عنوان متخصص حضور داشتند.

  نظر 930

گروه صنعت

گروه صنعت

گروه صنعت، گروه تخصصی و صنعتی وزارت سپاه بود که وظیفه تحقیق و توسعه صنایع دفاعی ایران را داشت. مهندسینی از ایران که با مهندسی معکوس و دانش شان روی سلاح ها و موشک ها تحقیق می کردند و کمکی بزرگ  برای خودکفایی ایران در امر تولید بودند.

  نظر 489

پاداش بزرگ – ساخت موشک در ۱۷ روز

ساخت موشک در 17 روز حتی با معیوب بودن تجهیزات موشکی

هیچ کس فکرش را نمی کرد ایران که حتی برای خرید چند متر سیم خاردار تحریم است، بتواند موشک تهیه و پرتاب کند. تعجب ها زمانی بیشتر شد که با وجود خرابکاری لیبیایی ها و معیوب شدن تجهیزات موشکی که حتی خودشان هم قادر به تعمیرش نبودند، چند جوان که به ظاهر چیزی بلد نبودند، توانستند در کمترین زمان موانع را برطرف کنند و در هفدهمین روز موشک را خودشان پرتاب نمایند.

  نظر 478

اعتماد مسئولین

  نظر 459

هفدهمین روز

  نظر 508

عکاس شجاع – مستند مردی با آرزوهای دوربرد

  نظر 495