هفدهمین روز

خودکفایی موشکی ایران در 17 روز

 

کتاب هفدهمین روز قصه‌ی هفده روز ایستادگیِ پر رمز و راز شهید تهرانی مقدم و گروه موشکی، تا رسیدن به خودکفایی موشکی ایران است.

هفدهمین روز، کتابی چندرسانه‌ای از نحوه‌ی تشکیل گردان موشکی و ساخت اولین موشک در 17 روز است.

کتاب هفدهمین روز